Demografia »

Demografia

Demografia

dibraime2 April 6, 2014 0

Sipas të dhënave statistikore në vitin 1994 në Komunën e Dibrës jetojnë 17.588 banorë nga të cilët 77% jetojnë në qytetin Dibër ndërsa 23% jetojnë nëpër fshatrat perreth qytetit. Sipas regjistrimit të vitit 2002

Read More »