Ekskluzive: Këto janë të gjitha postet që do i takojnë BDI në përberjen e qeverisë të rre

dibraime2 June 11, 2014 0
Ekskluzive: Këto janë të gjitha postet që do i takojnë BDI në përberjen e qeverisë të rre

Pas emërimit të Ministrave që do të udhëheqin me dikasteret në mandatin e ardhshëm nga formimi i qeverisë së re, BDI dhe VMRO kanë caktuar edhe Zv/ Ministrat, Drejtoritë dhe Agjencitë me të cilat do të udhëheqin kuadro të tyre.

Portali Almakos ka mësuar ekskluzivisht të gjitha Ministritë, Zv/Ministritë, agjencionet dhe drejtoritë që do të udhëheqin kuadrot e BDI-së  gjatë Qeverisjej 2014-2018 me VMRO – DPMNE-në.

Lista e plotë zyrtare, është si në vazhdim:

1 SEKRETARIATI PER IMPLEMENTIMIN E MARREVESHJES SE OHRIT – Zv/kryeminister 

2 SEKRETARIATI PER INTEGRIME EVROPIANE – Zv/kryeminister

3 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Minister 

4 MINISTRIA E DREJTESIS – Minister

5 MINISTRIA E EKONOMISE – Minister 

6 MINISTRIA E AMBIENTIT DHE PLANIFIKIMIT HAPSINOR – Minister 

7 MINISTRIA E VETQEVERISJES LOKALE – Minister 

8 MINISTËR PA PORTOFOL PËR INVESTIME TË HUAJA – Ministër

9 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE – Zv/minister

10 MINISTRIA E MBROJTJES – Zv/minister

11 MINISTRIA E FINANSAVE – Zv/minister

12 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME – Zv/minister

13 MINISTRIA E BUJQESISE DHE EKONOMIZIM ME UJRAT – Sek. Shteteror

14 MINISTRIA E INFORMATIKES DHE ADMINISTRATE – Sek. Shteteror

15 MINISTRIA E SHENDETSISE – Sek. Shteteror

16 MINISTRIA E KULTURES – Sek. Shteteror

17 SEKRETARIATI PER IMPLEMENTIMIN E MARREVESHJES SE OHRIT – Sek. Shteteror

18 Parlamenti – Nenkryetar

19 Parlamenti – zv/sekretar

20 QEVERI – zv/sekretar

21 QEVERI – Zedhenes

22 Agjensioni Per Rezervat E Shteti – Drejtor

23 Agjensioni per investime te huaja dhe promovim te eksportit- Drejtor

24 Drejtoria per rezervat e naftes dhe derivateve te naftes – Drejtor

25 Fondi I Shendetesise – Drejtor

26 Biroja Per Zhvillimi Regjional – Drejto

27 Postat e MK – Drejtor

28 Qendra per menaxhim me kriza – Drejtor

29 NP per menaxhim me objektet afariste – Drejtor

30 Enti Shteteror Per Pronesi Industriale – Drejtor

31 Agjensioni per menaxhim me pronen e konfiskuar – Drejto

32 Policia pyjore – Drejtor

33 Inspek I Punes – Drejtor

34 NP Makedonija Pat – Drejtor

35 Fondi penzionalo-invalidor – Drejtor

36 Np Per Menaxhim Me Obj Sport – Drejtor

37 Parku Nacional “Pelister” – Drejtor

38 Instituti Per Shendet Publik – Drejtor

39 Konvikti i Studenteve “SENIQ” – Drejtor

40 Konvikti i Studenteve “PELLAGONIA” – Drejtor

41 Qenrdra shteterore per provim – Drejtor

42 NP Hekurudhat E Maqedonise – Infrastruktura -Drejtor

43 Qenrda Per Arsim Te Te Riturve – Drejtor

44 Qendra Per Arsim Te Mesem Profesional – Drejtor

45 NP Kullosat E Maqedonise – Drejtor

46 Inspektorati Teknik – Drejtor

47 Inspekt Sanitar Dhe Shendetesor – Drejtor

48 Inspekt Per Pylltari Dhe Gjueti – Drejtor

49 Inspekt I Transportit – Drejtor

50 Galeria Nacionale Shkup – Drejtor

51 Taetri Per Te Ri Dhe Femije Shkup – Drejtor

52 Teatri Shqiptar Shkup – Drejtor

53 Aeroportet E Mk – Drejtor

54 Inspektorati Devizor – Drejtor

55 Muzeu Natyrorshkencor I Mk – Drejtor

56 NP Agroberza – Drejtor

57 Shtepia Perkujtimore E Nene Terezes – Drejtor

58 Qendra Per Kulture Gostivar – Drejtor

59 Qendra Per Kulture Tetove – Drejtor

60 Qendra Nacionale Konzervatore Shkup – Drejtor

61 Qendra Konzervatore Gostivar – Drejtor

62 M-NAV – Anet bor te Drejtor

63 Instit Per Trashegimi Kulturore Dhe Shpirterore – Drejtor

64 Galeria E Arteve Tetove – Drejtor

65 Drejt E Farerave – Drejtor

66 Burgu Tetove – Drejtor

67 Burgu Struge – Drejtor

68 Bibl ” Koco Racin” Tetove – Drejtor

69 Banka E Maqedonise Per Zhvillim – Drejtor

70 Muzeu I Alfabetit Shqip Manastir – Drejtor

71 TEC Osllomej – Drejtor

72 HEC Vrutok – Drejtor

73 Kodra e Diellit – Drejtor

74 Qendra per rehabilitimin e femijeve me aftesi te kufiz – Drejtor

75 Qendra klinike e Stomatologjise – Drejtor

76 Qendra Urgjente – Drejtor

77 Klinika per semundjet ortopedike – Drejtor

78 Klinika per semundjet e syrit – Drejtor

79 IP sherbimet e perbashketa per nevojat e Klinikave – Drejtor

80 Klinika per semundjet kirurgjike – Drejtor

81 Spitali specialistik per gjinekologji dhe akusheri “Nene Tereza” – Drejtor

82 Spitali psikijatrik “Skopje” – Drejtor

83 Spitali specijalistik per ortopedi dhe traumatologji “Sv ERAZMO” – Drejtor

84 Enti Republikan per transfuziologji – Drejtor

85 Enti per nefrologji – Struge – Drejtor

86 Instituti per semundjet e mushkerive te femijet “KOZLE” – Drejtor

87 Spitali Klinik – Tetove – Drejtor

88 Shtepia e Shendetit – Gostivar – Drejtor

89 Shtepia e Shendetit – Diber – Drejtor

90 Shtepia e Shendetit – Kercove – Drejtor

91 Shtepia e Shendetit – Tetove – Drejtor

92 Shtepia e Shendetit – Shkup – Drejtor

93 Spitali i pergjithshem -“Ferid Murati” – Gostivar – Drejtor

94 Spitali i pergjithshem – Diber – Drejtor

95 Spitali i pergjithshem – Kercove – Drejtor

96 Spitali i pergjithshem – Struge – Drejtor

97 Drejtoria për sigurimin publik – Zv/Drejtor

98 Drejtoria për sigurim shtetëror – Zv/Drejtor

99 ELEM – Zv/Drejtor

100 KADASTAR – Zv/Drejtor

101 DREJTORI E TE HYRAVE PUBLIKE – Zv/Drejtor

102 Shtepija Edukative-Ndeshkuese Tetove – Zv/Drejtor

103 SHA MIA – Zv/Drejtor

104 Enti shteteror per revizion – Zv/Drejtor

105 Drejt Per Mbrojtje Dhe Shpetim – Zv/Drejtor

106 Drejt E Policise Finansiare – Zv/Drejtor

107 Doganat E Mk – Zv/Drejtor

108 Burgu Shutke – Zv/Drejtor

109 Burgu Oher – Zv/Drejtor

110 Burgu Idrizove – Zv/Drejtor

111 Biroja Per Zhvillimin E Arsimit – Zv/Drejtor

112 Arkivi I Shtetit – Zv/Drejtor

113 Agjensioni Per Rini Dhe Sport – Zv/Drejtor

114 Agjensioni Per Punesim – Zv/Drejtor

115 Agjensioni Per Mergim – Zv/Drejtor

116 Agjensioni Per Administrate – Zv/Drejtor

117 TIRZ – Zv/Drejtor

118 RTVM – Zv/Drejtor

119 Fondi per sigurimin e depozitave – Zv/Drejtor

120 Ga-Ma – Drejtor jo egzekutiv

121 T-Home – Anetar BordI 

122 Telekomi I MK – Anetar Bordi 

123 Resurset energjitike te Maqedonise – Drejtor joegzekutiv

Posto një koment »