Reth Dibres »

Informacione te ndryshme reth Dibres, si demografia, infrastruktura, klima, ekonomia dhe shendetesia.Historia e Qytetit te Dibres

Historia e Qytetit te Dibres

dibraime2 April 6, 2014 2

Emri i qytetit të Dibrës përmendet që nga shekulli i pestë para erës sonë nga Herodoti, e më vonë në shekullin e parë të erës sonë nga Straboni dhe Plini. Këta përmendin fisin Ilir,

Lexoje të plotë »
Kultura

Kultura

dibraime2 April 6, 2014 2

Dibra ka qenë një nga vatrat e qëndresës kundër pushtuesve të ndryshëm dhe dha një ndihmesë të veçantë në luftrat shqiptaro-osmane nën udhëheqen e Skënderbeut. Dibra si vend i vjetër ka dhe traditën e

Lexoje të plotë »
Arsimi

Arsimi

dibraime2 April 6, 2014 0

Përqindja e nxënësve të cilët kalojnë nga shkolla fillore(tetëvjeçare) në shkollën e mesme është rreth 85%, prej të cilëve rreth 65 % vazhdojnë në Dibër, dhe 20% vazhdojnë në qytete tjera. Mesatarja e nxënësve të

Lexoje të plotë »
Demografia

Demografia

dibraime2 April 6, 2014 0

Sipas të dhënave statistikore në vitin 1994 në Komunën e Dibrës jetojnë 17.588 banorë nga të cilët 77% jetojnë në qytetin Dibër ndërsa 23% jetojnë nëpër fshatrat perreth qytetit. Sipas regjistrimit të vitit 2002

Lexoje të plotë »
Ekonomia

Ekonomia

dibraime2 April 6, 2014 0

Komuna e Dibrës rradhitet në rendin e komunave të pazhvilluara. Si veprimtari kryesore ekonomike janë bujqësia dhe blegtoria. Sipërfaqja e përgjithshme agrare në komunën e Dibrës përfshin 7.708 ha nga e cila tokë 33.4%

Lexoje të plotë »